Преди четири години в Амстердам, Холандия, се проведе Европейското състезание за професионални умения за хора с увреждания. Участие взеха силно мотивирани и подготвени състезатели с различни по вид и степен увреждания от 6 Европейски държави. Те доказаха пред себе си и гостите на състезанието, че са изключителни професионалисти и са в състояние да заемат своето място на пазара на труда.

Това събитие ни мотивира да продължим да работим в същата посока, да поканим и обучим организации от други държави и да направим състезание в същия формат.

Въпреки всички предизвикателства, лятото на 2021 година отново ще организираме Европейско професионално състезание за хора с увреждания!